IMPRESSZUM
Ellensúly
közéleti folyóirat

Megjelenik negyedévente


Felelős szerkesztő: Pápay György

A 2019/1. lapszámot szerkesztette:
Lengyel Szilvia és Pápay György
  
Szerkesztőségi konzulens: Filippov Gábor

Kiadja az Ökopolisz Alapítvány
1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12–14.
www.okopoliszalapitvany.hu
Felelős kiadó: az alapítvány kuratóriumának társelnökei


Kapcsolat, előfizetés: [email protected]


Címlapterv: Bóna Toma
Nyomdai előkészítés: TypoStúdió Kkt.

Nyomdai munkák: Print Invest Magyarország Zrt.
9027 Győr, Almafa utca 13.
Felelős vezető: Ványik László vezérigazgató

ISSN 2631-0686